Τρακτερ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Όνομα: GOODYEAR
 • Μέγεθος: 23.1 x 26
 • Πέλμα: 70 %
 • Διαθέσιμο: Άμεσα


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Όνομα: FIRESTONE
 • Μέγεθος: 10.5 / 80 x 18
 • Πέλμα: 70 %
 • Διαθέσιμο: Άμεσα


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Όνομα: ΔΙΑΦΟΡΑ
 • Μέγεθος: 12.5 x 20
 • Πέλμα: 40 %
 • Διαθέσιμο: Άμεσα


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Όνομα: –
 • Μέγεθος: 13,6 x 28
 • Πέλμα: 60 %
 • Διαθέσιμο: Άμεσα


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Όνομα: PIRELLI
 • Μέγεθος: 520 / 70 x 34
 • Πέλμα: 70 %
 • Διαθέσιμο: Άμεσα


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Όνομα: BARUM
 • Μέγεθος: 14.9 x 28
 • Πέλμα: 60 %
 • Διαθέσιμο: Άμεσα


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Όνομα: GOODYEAR
 • Μέγεθος: 16.9 x 28
 • Πέλμα: 60 %
 • Διαθέσιμο: Άμεσα


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Όνομα: GOODYEAR
 • Μέγεθος: 280 / 70 x 20
 • Πέλμα: 60 %
 • Διαθέσιμο: Άμεσα


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Όνομα: PIRELLI
 • Μέγεθος: 520 / 70 x 34
 • Πέλμα: 70 %
 • Διαθέσιμο: Άμεσα


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Όνομα: ΤΣΑΠΑΣ
 • Μέγεθος: 1000 x 20
 • Πέλμα: 70 %
 • Διαθέσιμο: Άμεσα